Občanské sdružení, zal. 1974

Aktivity

kvh.ostrava@seznam.cz

Profil KVH Ostrava

 • Klub vojenské historie Ostrava je občanské sdružení se zaměřením na období napoleonských válek.
 • Skládá se z rakouských a francouzských granátníků.
 • Zajišťujeme kompletní realizaci bitevních ukázek, bojových střetů, salvové střelby, ceremoniálů u příležitosti návštěv významných osobností a ukázek táborového života.
 • Tvoříme a zajišťujeme pořady od krátkých vstupů v rámci Vašeho programu až po víkendové akce.
 • V tomto oboru máme již mnohaleté zkušenosti, účastnili jsme se bezpočtu akcí u nás i v zahraničí.

Nabídka

 • Kompletní zajištění a organizace kulturních projektů s vojensko-historickou tematikou
 • Výročí založení obcí, městské slavnosti
 • Předvádění tzv. živé historie, vojenské ležení, bitevní střety
 • Historickou atmosféru místa konání může dotvořit vojenský tábor s vlastními stany a dobovými doplňky
 • Vytvoření scénáře, choreografie a koordinace bojových střetů, stafáží, ukázek táborového života
 • Granátníci, důstojník a poddůstojníci, praporečník, bubeník, markytánky
 • Výklad o historických zbraních, střelba pro diváky
 • Tábor a táborový život včetně doplňků

Podmínky spolupráce

 • Po obdržení vašeho požadavku se s vámi osobně setkáme a projednáme bližší podmínky vypracujeme písemně i obrazově scénář, který po dohodě s vámi realizujeme.
 • V zájmu úspěšné spolupráce je třeba, abyste nás kontaktovali v dostatečném časovém předstihu.