Zapsaný spolek, zal. 1974

Deutch English Francais Italiano Russian

Klub vojenské historie Ostrava

image

1974 - Založení „Klubu vojenské historie“ při Městském museu Ostrava.

1975 - Účast prvních uniformovaných vojáků na Slavkově.

1977 - I. setkání zájemců o vojenskou historii v zámku v Hradci nad Moravicí.

1978 - První celostátní setkání příznivců vojenské historie na bojišti u Hradce Králové.

1980 - Vydání sborníku o bitvě u Domašova (1758).

1981 - První zájezd do Lipska.

1987 - Účast na 180. výročí bitvy u Aspenu.

1989 - První soutěž ve střelbě z historických zbraní mimo ČSSR (Vídeň).

1990 - Rozdělení na ČSVH a Klub přátel Francouzské revoluce a Prvního císařství.

1992 - Rozpad KPFR, vnik nástupnických organizací.

2001 - Reorganizace KVH Ostrava jako rakouské jednotky. Znovuobnovení činnosti.

Akce 2017

8.4. - Veveří

13.-14.5. - Slezskoostravský hrad

20.-21.5. - Bratislava (SK)

3.6. - Ostrava

9.-11.6. - Schabs, Hoffer (A)

17.6. - Holíč (SK)

1.-2.7. - Hradec Králové

7.-.9.7. - Znojmo

12.8. - Letní Slavkov

9.9. - Nový Jičín

7./14.10. - Lamač (SK)

25.11.-1.12.- Pochod 4. kolony

2.-3.12. - Slavkov

Fotky, videa & reportáže